Çalışan Memnuniyeti Anketi Soru Örnekleri

İşte size ilham verebilecek, farklı kategorilere ayrılmış örnek sorular.

Bu örnek sorular, size çalışan bağlılığı ve memnuniyeti anketi çalışmalarınızda bir başlangıç ​​noktası oluşturabilir ve çalışanlarınızı anlamanıza yardımcı olabilir.

İlham Veren Sorular

Çalışan Bağlılığı anketinizi hazırlarken size ilham verebilecek, farklı kategorilere ayrılmış örnek soruları aşağıda bulabilirsiniz:

Genel çalışan bağlılığı anketi soruları

 • İşinizden ne kadar memnunsunuz?
 • Önümüzdeki birkaç yıl içinde hâlâ bu şirkette çalışacağınızı düşünüyor musunuz?
 • Şirketinizin misyonu ve vizyonu size ilham veriyor mu?
 • Kendinizi ekibinizin değerli bir üyesi gibi hissediyor musunuz?
 • Bu şirketi çalışmak için çevrenize tavsiye eder misiniz?

Şirket kültürüyle ilgili çalışan bağlılığı anketi soruları

 • Genel olarak şirketinizin kültürünü nasıl tanımlarsınız?
 • Şirket kültürünün olumlu bir çalışma ortamını desteklediğini düşünüyor musunuz?
 • Şirkette uygulanan kararlar ve şirketin değerleri arasındaki uyumun ne kadar güçlü olduğunu düşünüyorsunuz?
 • Şirketin değerleri, günlük operasyonlarda ne kadar etkili bir şekilde uygulanıyor?
 • Kıdemli liderlerin şirket değerlerini ne kadar iyi yansıttığını düşünüyorsunuz?

Liderlik ve yönetimle ilgili çalışan bağlılığı anketi soruları

 • Yöneticinizin, başarınıza katkı sağladığınızı düşünüyor musunuz?
 • Yöneticiniz, net beklentiler ve hedefler sunuyor mu?
 • Yöneticiniz, kurumsal hedefleri ve öncelikleri ne kadar iyi aktarıyor?
 • Yöneticinizin, geri bildirimlerinize değer verdiğini düşünüyor musunuz?
 • Geri bildirimlerinizi ve endişelerinizi yöneticinizle paylaşma konusunda rahat mısınız?
 • Ekip üyeleri ve yöneticiler arasındaki güven düzeyini nasıl değerlendirirsiniz?
 • Yöneticinizin, ekip içindeki çatışma ve zorlukları etkili bir şekilde ele aldığına inanıyor musunuz?
 • Organizasyon içindeki genel liderlik kalitesini nasıl değerlendirirsiniz?

Kariyer gelişimiyle ilgili çalışan bağlılığı anketi soruları

 • Şirketinizin kariyer gelişimi ve büyümesi için yeterli fırsatlar sağladığını düşünüyor musunuz?
 • Gelişim fırsatları için teşvik edildiğinizi hissediyor musunuz?
 • Mevcut rolünüzde ilerleme için açık yollar olduğunu düşünüyor musunuz?
 • Şirketinizin sağladığı eğitim ve gelişim kaynaklarını ne kadar faydalı buluyorsunuz?
 • Size sunulan mentorluk ve koçluk fırsatlarından memnun musunuz?
 • Kariyer hedeflerinizle ilgili yeni beceriler geliştirme konusunda desteklendiğinizi hissediyor musunuz?

Fiziksel çalışma ortamına ilişkin çalışan bağlılığı anketi soruları

 • Fiziksel çalışma alanını konfor, güvenlik ve erişilebilirlik açısından nasıl değerlendirirsiniz?
 • Fiziksel olanakların üretkenliğinizi ve güvenliğinizi desteklediğini düşünüyor musunuz?
 • Çalışma ortamının temizliğinden ve bakımından ne kadar memnunsunuz?
 • Şirketinizin sağladığı uzaktan çalışma kültürünü nasıl değerlendirirsiniz?
 • Uzaktan çalışmaya yönelik mevcut araçlardan ne kadar memnunsunuz?
 • Hibrit bir çalışansanız, saha içi ve saha dışı işler arasında kolayca uyum sağlayabileceğinizi düşünüyor musunuz?

Rol ve sorumluluklarla ilgili çalışan bağlılığı anketi soruları

 • Mevcut göreviniz ve görev tanımınızdaki sorumluluklar ne kadar net?
 • Sorumluluklardaki ve beklentilerdeki değişiklikler etkili bir şekilde iletiliyor mu?
 • Rolünüzün genel kurumsal hedeflere ve önceliklere katkıda bulunduğunu hissediyor musunuz?
 • Rolünüz için tanımlanmış performans kriterleri ve ölçümleri var mı?
 • Rolünüzde, karar verme konusunda kendinize alan bırakılmış hissediyor musunuz?
 • Mevcut görevinizde becerilerinizden ve güçlü yönlerinizden yeterince yararlandığınızı düşünüyor musunuz?
 • Size verilen görev ve projelerin çeşitliliği ve karmaşıklığından ne kadar memnunsunuz?
 • Rolünüzde yeterince zorlandığınızı hissediyor musunuz?

İletişim ve geri bildirimle ilgili çalışan bağlılığı anketi soruları

 • Performansınız ve işinizle ilgili aldığınız geri bildirimlerden ne kadar memnunsunuz?
 • Performans geribildirim görüşmelerinin yapıcı olduğunu ve güçlü yönlerinizi geliştirmenize yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz?
 • İşinize yaptığınız katkılarla ilgili aldığınız geri bildirimlerin, zamanlamasından ve sıklığından memnun musunuz?
 • Çalışmanızı etkileyen değişiklikler ve kararlarla ilgili şeffaflık düzeyinden ne kadar memnunsunuz?
 • Şirketiniz açık ve dürüst iletişimi ne kadar teşvik ediyor?
 • Şirket içinde fikirlerin, endişelerin ve geri bildirimlerin paylaşılması için mevcut iletişim kanallarından ne kadar memnunsunuz?

Takdir ve ödüllendirme ilgili çalışan bağlılığı anketi soruları

 • Şirketinizdeki ödüllendirmelerin sıklığı ve adilliğinden ne kadar memnunsunuz?
 • Çabalarınızın ve katkılarınızın takdir edildiğini düşünüyor musunuz?
 • Şirketinizin çalışan ödül programından memnun musunuz?

 

Daha fazla bilgi ve ipucu için “Çalışan Bağlılığı Anketi Kılavuzu“muzu indirmeyi unutmayın.

Son Yazılar