Dijital Liderlik

Uzun yıllardır Liderlik tarzları ve yönetim anlayışlarıyla ilgili sayısız yazı, makale, kitap yazıldı. Belki yüzlerce araştırma var bu konuda. Ama artık hep söylediğimiz gibi, değişim zamanı ve Liderlik kavramı da bundan nasibini alacak.

Bundan sonra hayatımızda yepyeni bir “Liderlik tarzı” olacak ve ayak seslerini de duymaya başladık bile. Dijital liderlik ve dijital liderlerden artık çok daha sık söz edeceğiz.

Dijital Lider kimdir?

Dijitali iyi bilen ve sürekli öğrenmeye açık olan, dijitali uygulayan, şirket hedeflerine ve iş sonuçlarına en olumlu şekilde yansıtabilen ve tüm bunları yapabilmek için strateji, kültür, iletişim, teknoloji ve veriyi birleştirebilen kişilerdir.

Burada şunu da söylememiz lazım. Her lider dijital lider olacak ya da olmalı gibi bir söylemimiz yok. Zaten bu mümkün de değil. Ama Yeni Dijital Çağ’da dönüşümü yöneten ve ileri götürenler kesinlikle dijital liderler olacak. İkna gücüyle ilerleyen, sürekli iletişim ve diyaloğa önem veren, değişimi kabul eden, iş stratejisini buna göre şekillendirebilen, çevik, hiyerarşik değil iş birliğine dayalı kapsayıcı ve eşitlikçi bir kültürden beslenen, gerektiğinde en şeffaf şekilde hesap verebilen bu anlayış, önümüzdeki dönemde tüm iş dünyası için belirleyici bir faktör olacak.

Günümüzde etkili dijital liderlik yapabilmek için hangi beceriler gerekli?

Dijital Liderlik, aynı zamanda, şirketlerin başarısında da çok önemli bir rol oynayacak. Deloitte’a göre, büyük şirketlerin % 42’si artık dijital liderlere yatırım yapmanın çok önemli olduğuna inanıyor. Peki hal böyleyken, biz onlardan ne bekliyoruz?

Cevap basit. Biz dijital liderlerden sihirbaz olmalarını ve birçok topu aynı anda yere düşürmeden çevirebilmelerini bekliyoruz.

Bunlar da;

  • Vizyon+Strateji
  • Teknoloji+Data
  • İnsan+ İletişim+Kültür

Bu topları hem kendi aralarında iyi çevirmelerini, hem de hepsinin birbirine takılmadan ve mümkünse birbirini destekleyip, hızlandırarak aynı yolda, hedefe odaklı ilerlemelerini sağlamalarını bekleyeceğiz. Peki bu nasıl olacak ve bunu yapabilmek için dijital liderlerde hangi önemli yetkinliklerin olması gerekiyor?

1.İletişim & Diyalog

İletişimin gücüne inanmayan kaldı mı?

Ne kadar önemli olduğu zaten senelerdir ortada. Ama artık Yeni Dijital Çağ’da, dijital liderlerin iletişimi dijital kanalları da kullanarak, belli bir iletişim stratejisi dahilinde sürekli yapması, çalışanları devamlı olarak gelişmelerden haberdar etmesi, onlarla konuşması, açık ve net olması, sorularını cevaplaması, kısaca çok güçlü bir iletişim ağı kurması ve bunu sürdürmesi bekleniyor.

Bunu yapabilmek için de, dediğimiz gibi çok iyi bir iletişim stratejisine ve kime hitap ettiklerini bilmeye ihtiyaçları var. Çalışanları inandırmak, ortak bir hedefe odaklanmalarını sağlamak ve buna uygun mesajlar verebilmek bu 2si olmadan mümkün değil.

Diğer yandan, pandemi sonrasında esnek ve uzaktan çalışma modellerinin hayatımıza girmesiyle birlikte, liderlerin çalışanlara daha görünür ve yakın olup, daha güçlü ilişkiler kurabilmeleri çok daha önemli hale geldi. Bu dönemde özellikle, liderlerin şirketleriyle ilgili tüm gelişmeleri video görüşmeler ile çalışanları ile sık sık paylaştıklarını görüyoruz. Böylece zor zamanlarda da, yönetimin çalışanlarla bağlantı kurmasına ve onlarla daha yakın ilişkide olması sağlanmış oluyor.

2.Vizyon & Strateji

Bu 2 kavramı birbirinden ayrı düşünmediğimizi önceki yazılardan da bilirsiniz.
En basit haliyle; “Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgardan hayır gelmez” diyoruz.

Dijital liderlerden de beklenen en önemli yetkinlik,

Nereye gideceğiz? ve Nasıl gideceğiz? sorularına yanıt verebilmeleri, gerektiğinde bu yanıtlarda esneyebilmeleri ve çalışanlarını da buna inandırabilmeleri. Çünkü bunları yapamayan bir liderin, kendini ve ekibini başarılı bir performansa götürebilmesi çok da mümkün değil.

3.Dijital Okuryazarlık

Harvard Business Review ve MIT tarafından, pandemi öncesi dönemde yapılan Dijital Okuryazarlık Araştırması’nda 1.000 CEO’ya soruluyor. CEO’ların

  • % 90’ı dijital gelişmelerin iş modellerini doğrudan etkilediğini ve bunun büyük oranda onları da değişime zorladığını belirtiyor.
  • % 70’i ise, bu değişime uyum sağlamak için doğru becerilere sahip olmadıklarını belirtiyorlar.

CEO seviyesi için iletilen bu oranlar; dijital okuryazarlığın (“Mutlaka sahip olunması gereken dijital yetkinlikler hangileri?” yazımızda detaylı bahsetmiştik. İsteyenler dönüp okuyabilir.) en üst seviyeden en alt seviyeye ne kadar önemli olduğunun da bir göstergesi.

Tabi burada şunun da altını çizmek lazım. Bu araştırmada yer alan CEO’ların dijitalin içine doğan bir kuşak olmadığı da kesin. Bu profil için “Dijital Göçmen” terimini kullanmak sanırım çok da yanlış olmaz. Daha eski nesilden olan, tecrübeli ama teknolojiye de kendilerinden sonraki nesiller kadar aşina ve yakın olmayan ama bir şekilde tecrübelerinin etkisiyle, hızlı ve proaktif davranabilen, gelişim için sürekli öğrenmeye açık bir kuşaktan bahsediyoruz. Ayrıca eğer dijitali anlama, sürekli öğrenme ve takip noktasında kendilerini gerektiği kadar geliştirmezlerse, geriye düşeceklerinin de çok farkındalar. Bunun için de, bilişsel, yaratıcı ve sosyal becerilerini devamlı geliştirme odağıyla hareket ediyorlar.

4.Inovasyon ve Risk Yönetimi

“En büyük risk herhangi bir risk almamaktır. Gerçekten hızlı bir şekilde değişen bir dünyada, başarısızlığı garanti edilen tek strateji risk almamaktır.”  Mark Zuckerberg

Yine birbiriyle yakın ilişkide olduğunu düşündüğümüz bir 2’li ile devam ediyoruz.

Dijital çağda manzara çok hızlı değişiyor. Bu da, yeni ve yaratıcı çözümler bulabilmenin ne kadar önemli olduğunu hepimize gösteriyor.

Denenmemişi denemek, her zamankinden farklı yolları ve çözümleri cesaretle tercih etmek, yeni teknolojilerin sunduğu olanaklara kendini korkusuzca bırakabilmek, rekabet avantajı sağlamak ve büyümek için dijital liderlerden mutlak beklenenler arasında. Ayrıca sadece inovatif olmak yeterli değil, şirket içerisinde inovatif bir kültürü yaymak ve yaşatmak da dijital liderlerin yapması gerekenler arasında en başlarda geliyor.

Tabi bu yaklaşım beraberinde risk almayı da getiriyor. Risk alabilmek de; Mark Zuckerberg’e göre, hızla dijital liderliğin hayati bir bileşeni haline geliyor. Çünkü bazen denenmemişi denemek ya da daha önce test edilmeyen bir çözümü uygulamak riskli olduğu kadar, bizi olumlu sonuçlara da götürebiliyor. Kısaca; risk olmadan yenilik mümkün değil. Risk alamıyorsanız, dijital liderlikten hemen şimdi vazgeçebilirsiniz.

5.Adaptasyon ve Esneklik

İşler her zaman istediğimiz gibi gitmeyebilir. Daha önce hiç yaşamadığımız durumlarla beklemediğimiz bir anda karşılaşabiliriz. Tıpkı pandemi döneminde yaşadığımız gibi.

Yeni ve ani ortaya çıkan durumlara kolay ve mümkün olduğunca hızlı uyum sağlama ve değişim süreçlerini iyi yönetebilmek ve sonuç alıp, kayıpsız ilerleyebilmek adına; farklı düşünce yapıları ve düşünme stilleri arasında geçiş yapabilme becerileri olarak tanımlayabileceğimiz bu 2 önemli yetkinlik, sadece Dijital liderler için değil, artık herkes için son derece kıymetli yetkinlikler arasında. Zira özellikle pandemi döneminde, hepimizin bu 2 yetkinlikle ilgili, fark etmesek bile önemli oranda yol aldığımız da bir gerçek. Yetkin dijital liderler, ortaya çıkan bu gibi durumlara hızla uyum sağlayıp, şirketi asgari olumsuz etkiyle bu durumdan çıkarabilecek kararları almaya her zaman hazır olanlardır.

Yazımızın sonuna gelirken;

Dijital, iş dünyasının her yönünü ve de özellikle şirketlerin işleyişlerini kökten değiştiriyor. Çok büyük bir oyun değiştiriciden bahsediyoruz. Bu noktada ilk aşamada; şirketlere ve özellikle IK organizasyonlarına düşen en önemli sorumluluk; iş gücünü ve organizasyonu yeni dijital çağ için en iyi şekilde hazırlamak olmalı. Bu anlamda sadece Dijital Liderlere odaklanmakla kalmayıp, tüm organizasyonu özellikle dijital yetkinlikler konusunda hızla eğitmek ve yeni beceriler kazandırmak önümüzdeki çağa hazır olmak için ilk yapılması gerekenler arasında.

Bir sonraki yazıda buluşmak üzere,

Burcu Karaağaç Mutlu

Son Yazılar