IK Dijital Dönüşüme nasıl başlar?

Daha önce sizlerle paylaştığımız IK Dönüşümün neresinde? yazımızda, insan kaynakları organizasyonlarının Dijital dönüşüm süreçlerindeki rolünden ve IK’nın kendi dijital dönüşümünü gerçekleştirmesinin gelecekteki öneminden bahsetmiştik.

Bu yazımızda ise, IK’nın kendi dijital dönüşümünü gerçekleştirirken yapması ve yapmaması gerekenlerden kısaca bahsedeceğiz. Yine ufak bir rehber niteliği olacak bu paylaşımın. Hepinize keyifli okumalar.

IK’da başarılı bir Dijitalizasyon sürecinden bahsetmek istiyorsak ilk yapmamız gereken “Açık ve net bir hedef belirlemek” olmalı. Çünkü hedefimizi belirlemeden ve net hale getirmeden, istediğimiz kadar teknolojik sistemler ya da araçlar kullanalım, hiçbir işe yaramayacak. Bu süreçte sorulacak sorular aslında oldukça basit.

  1. Bu dijital dönüşümü neden yapıyorum? İhtiyacım tam olarak ne?
  2. Bu dijital dönüşümden ne bekliyorum? Neyi çözecek, neyi daha iyi bir noktaya taşıyacak?

Bu 2 soruyu sormadan ve yanıtlamadan 2. Aşamaya geçmeyin diyoruz.

İhtiyacı, hedefi ve beklentiyi netleştirdikten sonra, 2. Yapılması gereken şey: “Mümkün olduğunca çok kişinin desteğini yanımıza almak olmalı”. Başarılı bir IK dönüşümü yapmak istiyorsak, en alt kadrodan en üst kademeye kadar herkesin desteğine ihtiyacımız olacak. Bundan daha önce de bahsetmiştik. İnsanları sürece ne kadar dahil edersek, o süreci o kadar sahiplenir ve çıktılarına da o kadar kolay adapte olurlar. Yapılanlar da o kadar kısa sürede “Kültür” haline alır.

3. adım ise hemen her şey de aslında yapılması gereken bir şey “Basit Düşünmek. Süreçlerinizi, aksiyonlarınızı, yapacağınız her şeyi mümkün olduğunca karmaşıklıktan çıkarıp, basit ve sade bir hale getirin. Hatta karmaşık süreçleriniz varsa, işe “önce bunları nasıl daha sade hale getirirsiniz?” adımıyla bile başlayabilirsiniz. “Basit düşünerek, küçük adımlarla başlamak” sizi sürecin en başında oldukça rahatlatacak ve daha hızlı ilerlemenizi sağlayacak. Bundan emin olun.

Bir diğer altın kuralımız ise, “Az efor, çok etki” prensibi. Bundan ne kastediyoruz? Dijital dönüşüm çalışmalarınıza en başta; daha az efor harcayarak, etkisini daha hızlı ve daha çok hissedeceğiniz alanlarla başlayın. Örneğin: Aslında bir sürecinizi önceki sene bir ölçüde dijitalize ettiniz ama buna uygun bir mobil uygulamayı o dönemde hayata geçiremediniz. Hemen bunu tamamlayın ve etkisini hızlıca ölçün. Böylece hem gelecek aşamalar motivasyonunuz yükselir, hem de aslında bir eksiği tamamlayarak yolunuza devam etmiş olursunuz.

5. adım ise; Ölçümleme. Dijitalleşme amacıyla sarf ettiğiniz tüm çabayı ölçün. Çünkü ölçümleyemediğimiz zaman, kontrolümüz yoktur ve neyin ne kadar işe yaradığını ya da yaramadığını göremeyiz. Bu nedenle bu aşamayı ayrıca önemsemek gerekiyor. Dijitalleşme fikrinin ne olduğu, hangi teknolojik çözümle ilerlediğiniz ve tüm bunların zaman, maliyet ve insan kaynağı üzerindeki etkileri, en sonunda ortaya çıkan sonuç ve bu sonucun hayatınıza ne kattığı hep bu aşamanın parametreleri. Titizlikle ve analitik bakış açısıyla tamamlanması ve kesinlikle atlanmaması gereken bir aşamadan bahsediyoruz. Aman dikkat!

Son olarak ise 6. Adım “Kültür” meselesi. Benim neredeyse her yazımda ısrarla altını çizdiğim bir konu. Yine çok kısaca özetlemek gerekirse, Dijital dönüşüm sadece dijital teknolojileri hayata geçirmekten ibaret değil. Burada daha büyük bir şeyden bahsediyoruz. O da tüm çalışanların, iş ortaklarının ve paydaşların oluşturduğu bir ekosistem, yine tüm bu insanlar tarafından paylaşılan bir “Dijital Zihniyet (Digital mindset)” ve en sonunda ortaya çıkan ve tüm sistemin sahip çıktığı bir “Dijital Kültür” anlayışı. Yapılanların hepsinin ulaşması gereken nihai nokta tam da burası. Buraya ulaş(a)mayan dijitalleşme yolculuklarını bir miktar sorgulamak gerekecektir.

Yazının sonuna gelirken, küçük ama çok önemli bir soruya daha cevap bulmaya çalışalım.

Dijital Dönüşüm IK’ya ne kazandıracak?

  • IK’yı operasyon odağından çıkarıp, veri odaklı bir hale getirecek. Veriden hareket eden IK organizasyonları, daha etkin bir insan yönetimi yapma şansı yakalayacak. Hangi veriyi, ne sıklıkla ve hangi amaçla takip etmesi gerektiğini daha net görecek ve daha esnek bir yapı kazanacak. Tüm bunlarla gelecek veriye hakimiyet, IK’ya daha hızlı aksiyon alabilme kabiliyeti kazandıracak.
  • Dijital dönüşüm IK’ya zaman kazandıracak. Katma değerli işlere daha çok zaman yaratılmış olacak.
  • “Kayıt tutma” kimlik değiştirecek ve IK artık kendisi için, hangi bilginin daha gerekli ve daha önemli olduğunu belirleyebilecek. Buna bağlı olarak da, takip edilen KPI’lar değişecek.
  • IK’da süreç takibi anlamında standartlaşma artacak. Önceden farklı yöntemlerle takip edilen süreçler, artık daha standart ve basit hale gelecek.
  • Verimli bir IK Yönetimi yapılması artık daha kolay ve daha az maliyetli olacak. Dijitalleşme sayesinde birçok süreç daha verimli yönetilecek.
  • En önemlisi de, IK önümüzdeki 10 yıl içinde, dijital dönüşümden kazandığı zamanla, çalışanlara “daha kişiye özel (kişiselleştirilmiş) IK çözümleri” sunmaya başlayacak. En keyifli bölüm de burası olacak😊

Bir sonraki yazıda buluşmak üzere,

Burcu Karaağaç Mutlu – Digital Institute

Son Yazılar