İşe alım anketlerine neden ihtiyaç duyuluyor?

Şirketiniz büyüdükçe işe alım sürecine ayak uydurmak giderek zorlaşır. Küçük sorunların çözülmediğini veya işe alım sürecinin verimsiz olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Bu süreç, devamında düşük çalışan bağlılığına ve yüksek çalışan değişim oranına yol açabilir.

İşe alım anketleri, şirketlerin yeni başlayan çalışanlardan işe alım deneyimleri hakkında geri bildirim toplamasına, iyileştirilecek alanları belirlemesine, çalışanların bağlılığı ve elde tutma oranını artırmasına yardımcı olabilecek değerli bir araçtır.

İşe Alım Anketi nedir?

İşe alım sürecinde uygulanan “onboarding anketleri”, şirketlerin yeni çalışanlardan ilk izlenimleri hakkında geri bildirim almalarının bir yoludur. Bu anketler genellikle yeni işe alınanlar için anket sorularını içerir. Bununla birlikte, çalışanların işe alım deneyimleri 30, 60, 90 ve 120 günlük sürelerde de ölçülebilir.

Bu anket, işverenlerin işe alım süreçlerini nasıl iyileştirebileceklerini ve yeni işe alımlar için olumlu bir deneyim yaratabileceklerini anlamalarına yardımcı olur.

İşe Alım Anketi Türleri

İşe Alım/Aday Deneyimi Anketleri
Bu anket işe alım sürecindeki deneyimlerini değerlendirmek için, işe alım sürecinde iş başvurusunda bulunanlara gönderilir . Şirketlerin iyileştirme alanlarını belirlemelerine, işe alım süreçlerini düzelmesine ve gelecekte daha iyi adayları çekmelerine yardımcı olabilir.

İşe Alım Öncesi Anketler
Bu anket yeni işe alınan kişilere ilk günlerinden önce gönderilir. Bu anket, şirketlerin işe alım süreçlerini, yeni işe alınanların bireysel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlamalarına yardımcı olabilir.

Oryantasyon Araştırması

Bu anket, oryantasyon sonunda yeni işe alınan kişilere gönderilir. Şirketlerin oryantasyon programlarını geliştirmeleri gereken alanları belirlemelerine yardımcı olabilir. Aynı zamanda yeni çalışanların yeni çalışma ortamlarına alışmalarına, şirket kültürüne entegre olmalarına ve bu kültürün yayılmasına yardımcı olur.

Başlangıç Sonrası Anketler

Bu anket, yeni işe alınan kişilere, şirkette yaklaşık 90 gün çalıştıktan sonra gönderilir. Genel işe alım deneyimlerini ve şirketin işe alım sürecinin uzun vadeli etkisini değerlendirmeye yardımcı olabilir.

Yöneticilere uygulanan Geri Bildirim Anketleri
Bu anketler yöneticilerin işe alım sürecindeki rolü hakkında geri bildirim toplar. Şirketlerin, yöneticilerin işe alım sürecindeki geliştirebilecekleri alanları belirlemelerine yardımcı olabilir ve yönetici-çalışan ilişkisini artırmaya yönelik içgörü sağlayabilirler.

İşe Alım Anketleri Çalışan Bağlılığını Nasıl Artırır?

Araştırmalar, yeni işe alınanların %20’sinin görevlerinin ilk 45 günü içinde istifa ettiğini söylüyor. Bir çalışanı değiştirmenin maliyetini göz önüne aldığımızda, bundan her ne pahasına olursa olsun kaçınılması gerekmektedir.

İşe alım anketleri, işe alım sürecini çalışanın bakış açısından anlamalarına yardımcı olur. İşe alma süreciyle ilgili sorunları anlayarak, sürecin nasıl iyileştirebileceğini ortaya çıkartabilir. Ayrıca, işe alım anketleri çalışan bağlılığını artırmaya ve çalışan değişim oranını azaltmaya yardımcı olabilir.

İşe alım anketleri çalışanların bağlılığını çeşitli şekillerde geliştirebilir:

Anketler, çalışanların geri bildirimlerine değer verildiğini gösterir. Şirketler, işe alım anketleri aracılığıyla yeni işe alınanlardan geri bildirim isteyerek, çalışanlarının görüşlerine değer verdiklerini ve sürekli iyileştirmeye kararlı olduklarını gösterir. Bu, yeni işe alınanların şirkete daha bağlı hissetmelerine yardımcı olabilir.

İyileştirilecek alanların belirlenmesi. İşe alım anketleri, şirketlerin bu süreçteki iyileştirilmesi gereken alanlarını belirlemesine yardımcı olabilir. Şirketler bu alanları ele alarak, yeni işe alınanlar için daha iyi bir işe alım deneyimi yaratabilir, bu da daha fazla bağlılık sağlayabilir. Ek olarak, işe alım anketleri, yeni işe alınan kişilerin iş sorumlulukları konusunda daha fazla destek alarak ve daha iyi hissetmelerine yardımcı olur ve bu da daha fazla bağlılığa katkıda bulunabilir.

İletişimi artırmak. İşe alım anketleri; yeni işe alınanların, çalışma arkadaşları ve mentoruyla güçlü iletişim kurmasına yardımcı olabilir. Şirketler, mentorluğun etkisini ve iletişimi hakkında sorular sorarak, yeni işe alınan kişilerin şirkete bağlılık hissetmeleri için ihtiyaç duydukları desteği almasını sağlayabilir.

Genel olarak işe alım anketleri, şirketlerin yeni işe alınanlar için daha olumlu ve etkili bir deneyim yaratmasına yardımcı olabilir. Bu, çalışanların elde tutulmasının, iş tatmininin ve daha üretken çalışanların artmasına yol açar.

Çalışanlarınızın işe alım deneyimlerini önemsediğinizi göstererek ve onların geri bildirimlerini süreci iyileştirmek için kullanarak, en iyi yetenekleri çeken ve koruyan bir iş yeri yaratabilirsiniz.

Son Yazılar