Yeni Nesil Liderlik Anlayışları

Liderlikle ilgili önceki yazıda, Dijital Liderlik kavramından ve bu tip liderlerden beklenen yetkinliklerden bahsetmiştik.

Burada her liderin dijital lider olmayacağını, böyle bir beklentinin de aslında çok doğru olmadığının altını çizdik. Tabi bu da farklı bir ihtiyaç doğurdu ve dijital liderlik dışında, özellikle yönetim anlayışı bakımından önümüzdeki dönemde hangi liderlik tarzları öne çıkacak sorusu akla geldi ve sizlerden bu konuyla ilgili yorumlar aldık.
Bu yazıda da, çok kısaca bu yaklaşımları toparlayarak, paylaşmak istedik. İlgilenenlere keyifli okumalar.

Geleceğin Liderlerinde öne çıkacak karakteristikler neler olacak?

Öncelikle şunu söyleyerek başlayabiliriz. Önümüzdeki dönemde, liderlik yaklaşımlarından daha çok belki de, “liderlerin karakteristikleri” diyeceğimiz özellikler çok daha ön planda olacak. Bu yüzden gelin önce bu ortak özelliklere hızlıca göz atalım.

Önümüzdeki senelerde;

 • Sürekli öğrenmeye ve keşfetmeye açık olan,
 • İnsan faktörünün öneminin her zaman farkında olan,
 • Şeffaf yönetim anlayışına sahip,
 • Hiyerarşik olmayan, iş birliği ve birlikte başarma odağını daha fazla öne çıkaran,
 • Veri ve verimlilik odağına sahip,
 • Risk toleransı yüksek,
 • İkna kültürü ile hareket eden ve çalışanları ve tüm ekosistemi bu kültürle harekete geçirebilen,
 • Organizasyonu ve iş yapış biçimlerini ihtiyaçlara göre hızla yeniden şekillendirebilen,
 • Dijitalleşme hikayesinin sadece teknoloji odaklı olmadığının, teknolojinin sadece bir araç olduğunun farkında olan,
 • Vizyon belirlemenin, strateji ve taktik geliştirmenin, esnek olmanın, sürekli iletişimin ve kültür hareketi yaratabilmenin öneminin sonuna kadar farkında olan,
 • #öncedijital bakış açısına sahip,
 • Değişimin ajanı olan ve buna göre kendini, ekibini ve şirketini yeniden konumlayabilen,
 • Dijital becerilerin sürekli geliştirilmesi konusunda örnek,
 • Sürdürülebilir performansın ve başarının sadece tek bir ekibin ya da departmanın işi olmadığının bilincinde,
 • Kapsayıcı ve eşitlikçi bir kültürünün tüm şirkette yaşatılmasına da liderlik edebilen,
 • Hesap verebilir (accountable) olan,

liderlerden bahsedeceğiz ve zaman “onların zamanı” olacak.

Başat “Yeni Nesil Liderlik Yaklaşımları” neler olacak?

Özellikleri sıraladık ama iş bununla da bitmiyor. Bu özellikler dışında, aslında liderler tarafından takip edilen/edilecek bir takım yeni nesil yaklaşımlar olacak. Biz bunlardan çok önemli olduğuna inandıklarımıza bu yazıda kısaca değineceğiz ama bunlar dışında da, önceden de var olan ve içerik anlamında zamanla değişime uğrayan yaklaşımlar da var ve halen devam ediyorlar. Örneğin; Müşteri Odaklı Liderlik, Teknoloji odaklı Liderlik, Çevik Liderlik vb. anlayışlar buna örnek olabilir.

Önümüzdeki dönemde, değişen iş hayatında öne çıkacağını düşündüğümüz “Liderlik Yaklaşımları” ndan birkaçına çok kısaca göz atalım.

 • Koçvari Liderlik: Bir lider, ekibi ne kadar iyiyse o kadar iyidir. Bundan hareketle, ekibinin yapısını, ekibi oluşturan bireylerin kişiliklerini, isteklerini, korkularını, güçlü ve zayıf yönlerini anlayan, gözlemleyen, ekibin daha iyi performans göstermesi ve mümkün olan en iyiye ulaşabilmesini sağlamak için, tüm kaynaklarını en optimum şekilde kullanan liderlik yaklaşımıdır. Ekibine liderden ziyade bir koç olarak yaklaşır ve herkesin içindeki “en iyi” ye ulaşması için çabalar. Koçvari lider, çalışanının yeteneklerine güvenen, sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarabilmesi için yürüdüğü yolda ona eşlik eden ve yönetim yaklaşımıyla da kişinin performansını yükseltmesine yardımcı olan liderdir.Belki ilerleyen dönemde, ayrı bir yazıda bu liderlik tarzına daha detaylı değiniriz ama şunu söylemekte fayda var. Koçvari liderlik kavramı da, tıpkı dijital liderlik gibi önümüzdeki dönemin en önemli yaklaşımlarından biri olacak.
 • Kapsayıcı Liderlik: Lider, eşitlikçi ve kapsayıcı olan, ekibini düşüncelerini ve fikirlerini paylaşmaya, risk almaya ve karar verme ve problem çözme sürecinin bir parçası olmaya teşvik eden kişidir. Güven, bir liderin ayırt edici özelliğidir çünkü savaşın tek başına kazanılamayacağının farkındadır. Çeşitlilik ve farklılıktan beslenir, bunları çözülmesi gereken bir problem değil, işe ve organizasyona değer katacak birer zenginlik olarak görür ve böyle hareket eder.Ekibindeki herkese güvenen, onları süreçlere mümkün olduğunca dahil eden, açık fikirli, önyargısız, herkesin fikrine önem veren, dinleyen, eşit davranan, iş birliğine dayalı bir çalışma kültürü yaratabilen, kısaca mümkün olduğunca farklı fikirleri, farklı yetenekleri ve farklı insanları aynı şemsiye altında toplamayı ve buradan hareketle “birlikte değer yaratma” ve “birlikte sonuç alma” eylemlerine odaklamayı başarabilen liderlerdir.
  Ne güzel özellikler değil mi? Başarabilen liderlere selam olsun😊
 • Hesap Verebilir Liderlik: Görece daha yeni ve daha az bilinen bir anlayış var sırada. Şeffaflıkla ve bu şekilde gelişen yönetim anlayışlarıyla çok yakından ilgili bir akımdan bahsediyoruz. Peki nedir bu?Verilen kararları ve bu kararlardan alınan sonuçları, herkesle en açık haliyle ve şeffaf şekilde paylaşarak, iyi-kötü, olumlu-olumsuz her sonucu kabul edip, tüm bunların sorumluluğunu tam anlamıyla alabilmekle ilgili bir liderlik yaklaşımından bahsediyoruz. Her durumun arkasında durabilme ve hesap ver(ebil)me gibi çok değerli 2 yetkinlik üzerine kurulan bu yaklaşım, zor zamanlar da önemli olduğu kadar, şeffaflık ve sorumluluk almakla yakından ilişkili olduğundan, bizce tüm zamanlar ve tüm insanlar için çok kıymetli bir yerde duruyor.

Yazının sonuna gelirken, bir noktaya dikkat çekerek bitirelim istiyorum. Farkındaysanız, altını çizdiğimiz liderlik anlayışlarının hiçbiri finansal göstergelerle direkt ilgili değil. Tabi ki dolaylı olarak, hepsi bir şekilde olumlu finansal sonuçlar yaratmaya katkıda bulunuyor. Ama hiçbirinin doğrudan sayısallarla bağlantısı yok.

Diğer yandan, hepsinin ortak özelliği “Mutluluk”la ve “kendini gerçekleştirme” ile ilgili olmaları. Kendi içindeki en iyiye ulaşmanı sağlayan Koçvari lider, fikirlerini özgürce paylaşman için eşitlikçi bir ortam yaratan ve herkesin ne söylediğine kulak veren Kapsayıcı lider ya da hatalıysa hatasını kabul eden ve bunu dürüstçe ifade edebilen, her davranışının iyi ya da kötü sorumluluğunu alabilen “Hesap verebilen Lider”. Hepsi en genel tanımlarıyla bile, insanın “en değerli” olduğunu hissettirmiyor mu size de?

Ya da başka bir açıdan bakarsak;

Bugün liderseniz ya da ileride lider olma yolundaysanız, hangisi ya da hangileri sizsiniz?
Üzerine düşünmek ister misiniz?

Bence hepsi önemli sorular, yeni sorularda buluşmak üzere,

Sevgiyle

Burcu Karaağaç Mutlu

Son Yazılar