ARTIK HER ŞEY DİJİTAL

Nedir?

Stratejik bir plan çerçevesinde; dijital teknolojik gelişmelerin ve fırsatların iş yapış şekillerine, süreçlerine, yetkinliklerine ve modellerine onları hızlandıracak ve verimlilik sağlayacak şekilde dahil edilmesi sürecinin bütününe “Dijital Dönüşüm” denir.

Bu dönüşümün en sağlıklı şekilde gerçekleşmesi ve belirlenen hedefe en kısa sürede ulaşılabilmesi için; tüm kaynakların belli bir önceliklendirme ve roadmap dahilinde yönetilmesi sürecine ise “Dijital Strateji” denir. Kısaca hedefe hangi kaynaklarla ve nasıl gidilmesi gerektiğini gösteren yol haritasıdır.

stra2

Neden önemli?

Dijital dönüşüm artık bir seçim ya da tercih değil, tamamen bir zorunluluk. Çünkü bu değişimin dışında kalan tüm şirketler rekabet ortamında barınamayacak. Dönüşümle birlikte şirketlerin tüm süreçlerini ve iş yapış şekillerini tekrar gözden geçirmeleri ve hatta yeniden tanımlamaları gerekecek. Sadece süreçler de değil, zaman içerisinde bu hareket, daha geniş bir ekosisteme yayılarak, başka şirketleri, tüm piyasaları ve giderek tüm iş dünyasını daha da derinden etkileyecek.

Özetle; bu değişimleri gerçekleştiremeyen şirketlerin varlıklarını devam ettirmesi mümkün olmayacak ve piyasada yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaklar. Sizce de sadece bu neden bile, dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğunu anlamamız için yeterli değil mi?

Neden önemli?

Dijital dönüşüm artık bir seçim ya da tercih değil, tamamen bir zorunluluk. Çünkü bu değişimin dışında kalan tüm şirketler rekabet ortamında barınamayacak. Dönüşümle birlikte şirketlerin tüm süreçlerini ve iş yapış şekillerini tekrar gözden geçirmeleri ve hatta yeniden tanımlamaları gerekecek. Sadece süreçler de değil, zaman içerisinde bu hareket, daha geniş bir ekosisteme yayılarak, başka şirketleri, tüm piyasaları ve giderek tüm iş dünyasını daha da derinden etkileyecek.

Özetle; bu değişimleri gerçekleştiremeyen şirketlerin varlıklarını devam ettirmesi mümkün olmayacak ve piyasada yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaklar. Sizce de sadece bu neden bile, dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğunu anlamamız için yeterli değil mi?

Neden önemli?

Dijital dönüşüm artık bir seçim ya da tercih değil, tamamen bir zorunluluk. Çünkü bu değişimin dışında kalan tüm şirketler rekabet ortamında barınamayacak. Dönüşümle birlikte şirketlerin tüm süreçlerini ve iş yapış şekillerini tekrar gözden geçirmeleri ve hatta yeniden tanımlamaları gerekecek. Sadece süreçler de değil, zaman içerisinde bu hareket, daha geniş bir ekosisteme yayılarak, başka şirketleri, tüm piyasaları ve giderek tüm iş dünyasını daha da derinden etkileyecek.

Özetle; bu değişimleri gerçekleştiremeyen şirketlerin varlıklarını devam ettirmesi mümkün olmayacak ve piyasada yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaklar. Sizce de sadece bu neden bile, dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğunu anlamamız için yeterli değil mi?

Ne kazandıracak?

  • Mevcut organizasyonlar daha çevik hale gelecek.
  • Veri daha kıymetli hale gelecek. Veriye hakimiyet ve daha etkin kullanımı şirketlerin hareket kabiliyetini arttıracak.
  • Değişen teknolojilerin iş yapış şekillerine ve iş modellerine yansıması, daha verimli ve daha hızlı iş yönetimi yapılmasını sağlayacak.
  • Dijital dönüşüm organizasyonlara kısa vadede esneklik ve hız kazandırırken, uzun vadede zaman, maliyetlerin düşmesi, insan kaynağının daha katma değerli alanlara yönelmesi vb. çok değerli kazanımlar sağlayacak.
  • Bununla birlikte, bu dönüşüm süreçleri sayesinde şirketler, müşterilerine daha çeşitli ve yararlı ürün-hizmet sunma fırsatını yakalayacak.
  • En önemlisi bu dönüşüm içerisinde olan tüm yapılar, tüm organizasyonlar zaman içerisinde “dijital odaklı bir iklim” içerisinde hem kendileri, hem müşterileri için “en iyi dijital deneyimleri” yaşamış ve yaşatmış olacaklar.
stra5

Dijital dönüşüme nasıl bakıyoruz?

Yaklaşımımız

Biz öncelikle olarak tüm sürece “bir bütün” olarak bakıyoruz ve çalışmalarımızda da bu şekilde ele alıyoruz. Evet, dönüşüme belli bazı süreçleri önceliklendirerek başlayabiliriz ama şunu biliyoruz ki, tüm süreçler ve iş modelleri birbirlerini mutlaka etkiler. Bu anlamda şu an dönüşüme dahil etmediğiniz bir sürecin durumu ve etkisi de bizim planlamamız dahilinde.

Diğer yandan, şunu biliyoruz ki, değişim ve dönüşüm karşısında insanların tepkisi ve adaptasyonları her zaman aynı olmayabilir. Alışılagelen, uzun zamandır kullanılan ve bir şekilde yürüyen iş yapış şekillerini bir anda bırakmak ve yeni olana alışmak çok kolay olmayabilir. Bu noktada da değişime uyum konusunda “iletişime ve gücüne” çok inanıyoruz. Doğru zamanda, doğru kişilerle, doğru iletişimi kurarak, bu sürecin müşterilerimiz için en iyi şekilde hayata geçmesini sağlıyoruz.
Ama tüm bunlardan daha çok önem verdiğimiz bir şey var. O da şu: Biz yola çıkarken, mümkün olduğu kadar çok insanı bu hikayeyi birlikte yazmaya davet ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, en mükemmel dijital dönüşüm projelerini hayata geçirmek tek başına yeterli değil. Tüm bu yaptıklarımızın müşterilerimiz tarafında karşılığının olması ve onlar tarafından sahiplenilmesi, yapılanların “sürdürülebilir” olması açısından kritik bir önem taşıyor.

Eğer bir şirkette yapılan bir dijital dönüşüm, o şirketteki herkes tarafından aynı şekilde anlaşılır, sahiplenilir ve yaşatılır ise zamanla o şirketin “kültür”ü halini alır ve zamandan ve insanlardan bağımsız, sürekliliği olan bir kavram olur. Dijital dönüşüm projelerinde esas olan, bu yolculuğun nihai hedefinin “Dijital Kültür” aşamasına geçiş olduğunun altının çizilmesi ve nihayetinde bunun gerçekleştirilmesidir. Bizim de Digital Institute olarak en önemli motivasyonumuz, müşterilerimizin bu aşamaya geçtikleri zaman yanlarında olabilmek. Bu nedenle bu evreye ayrıca özen gösteriyoruz.

Neyi iyi yapıyoruz?

etic11

Sizi can kulağı ile dinliyoruz ve ihtiyacınızı ve beklentinizi iyi analiz ediyoruz.

Sizi bize getiren noktada, en önemli ihtiyaçlarınız, talepleriniz ve beklentileriniz bizim önceliğimiz ve sizinle çalışma planımızdaki ana hareket noktalarımız oluyor.

Tüm yol haritamızı ve yapacaklarımızı birlikte belirleyip, bulunduğunuz noktadan gitmek istediğiniz hedefe kadar olan yolu sizinle birlikte yürümekten ve her adımda yanınızda olmaktan keyif alıyoruz.

Ölçmenin ve değerlendirmenin gücüne her zaman çok inanıyoruz ve biliyoruz ki, ölçümlemediğimiz bir şeyi kontrol edemeyiz. Bu nedenle sürecin her aşamasında, ölçümleyerek ve birlikte değerlendirerek ilerlemeye ayrıca önem veriyoruz.

Sonuç odaklıyız, emin olun belirlediğimiz o hedefe ulaşmadan sizi bırakmayacağız.