LEGO® Serious Play® Hangi Alanlarda Kullanılır?

Kimler, hangi amaçlarla kullanabilir?

LEGO® Serious Play®, LEGO®’nun tüm faydalarını bize bütün olarak sunan bir metodolojidir. Her şeyden önce, diyaloğu ve yapıcı iletişimi kolaylaştıran bir yöntemdir. Temelde; varılacak sonuca, alınacak karara ya da yapılacak tartışmaya herkesin katkıda bulunması fikri üzerine kuruludur.

Eğer

 • Birlikte çalışan ekip üyeleri arasında ekip ruhu oluşturmak
 • Bir ekibin gelişimini desteklemek
 • Ortak bir probleme ya da anlaşmazlığa en optimum çözümü bulmak
 • Bir konuda tüm tarafların katılımı ve vizyonu ile strateji geliştirmek
 • Bir konu hakkında ortak bir mindset oluşturmak
 • Kişilerin birbirlerinin bakış açısını daha derin anlamasını sağlamak
 • Etkili ve yapıcı bir tartışma ortamı yaratabilmek
  veya
 • Yaratıcı düşünceyi tetiklemek

İstiyorsanız, LEGO® Serious Play® kullanabileceğiniz en uygun yöntem olacaktır.

LEGO® Serious Play® birçok alanda uygulanabilecek bir yöntem olmakla birlikte, aşağıdaki başlıklar dünya genelinde, tüm profesyoneller tarafından LEGO® Serious Play®’den en çok yararlanılan alanlar olarak öne çıkmaktadır.

 • Strateji Geliştirme ve Oluşturma
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Liderlik
 • Ekip Geliştirme
 • Organizasyonel Gelişim Çalışmaları
 • Değişim Yönetimi (Şirketlerde meydana gelen yapısal değişikliklerin
 • (Birleşmeler &Devralmalar) yerleşmesini & kabul edilmesini kolaylaştırma faaliyetleri)
 • Markalama Çalışmaları
 • Operasyonel Verimlilik
 • Rekabet Analizleri
 • Senaryo Yaratma & Geliştirme & Test etme
 • İnovasyon ve Ürün Geliştirme (Yaratıcı düşünceyi tetikleyerek, yeni fikirleri somut konseptlere uyarlama)