Çalışanlarınızın Sesini Duyun,
İhtiyacını Anlayın

Çalışan Memnuniyeti Nedir?

Çalışan Memnuniyeti, çalışanın işvereninden/şirketinden, yaratılan iş ortamından ve çalışma koşullarından genel olarak hoşnut olma halini ifade eder. 

Memnun Çalışan kimdir?

 • Genel olarak, şirketi ve/veya işvereni hakkında pozitif bir algıya sahiptir.
 • Şirketi ve işvereni ile ilgili olumlu düşünür, olumlu konuşur.
 • İşvereninin/ şirketinin kendisine sunduğu iş ortamı ve çalışma şartlarından,
 • Fiziksel koşullardan ve 
 • Sahip olduğu haklardan ve imkanlardan memnundur.
calisan2

Çalışan Bağlılığı Nedir?

calisan3

Çalışan Bağlılığı “çalışanın şirketi ve/veya işvereni için daha fazlasını yapmaya ve bunun için harekete geçmeye istekli olması hali” olarak tanımlanır. Temelinde memnuniyet yatar. Memnun olmayan çalışanlardan bağlı olmalarını bekleyemeyiz. 

Bağlı Çalışan kimdir?

 • Bağlı çalışan şirketi/işvereni ile ilgili pozitif bir algıdadır, olumlu konuşur, organizasyonu ile arasında “duygusal bir bağ” vardır. 
 • Bağlı çalışan aktiftir, aksiyon alır, harekete geçer, çözüm arar. 
 • Bağlı çalışan şirketin iş sonuçlarına ve hedeflerine daha fazla katkı sağlamak adına, daha hevesli ve genele oranla daha fazla çaba göstermeye isteklidir. 
 • Bağlı çalışanlar, şirketlerinin genel olarak başarısına ve iyi olma haline daha fazla hizmet ederler.

Çalışan Memnuniyetini ve Bağlılığını Ölçmek neden önemli?

Bağlı çalışanları, şirketlerinizin lokomotifleri olarak görebilirsiniz. 

Bu anlamda, şirketinizin vizyonuna, hedeflerine ulaşırken elinizdeki en önemli kaynak İnsan Kaynağı. Üstelik bu kaynak, şirketinize yüksek bağlılık sergiliyorsa; gerçekten şanslısınız diyebiliriz.

Şirketinizde bağlılık skorlarınız ne kadar yüksekse, aslında birçok konuda eliniz o kadar güçlüdür. Zira; bağlılık skorlarınız yüksek olduğunda, aslında doğrudan birçok noktada kazanımlarınız artar. 

Ne kazandıracak?

 • Öncelikle turnover oranınız (yani belirli bir zaman aralığında işten ayrılan çalışanlarınızın yüzdesel oranı) giderek düşer, yani çalışanlarınız artık ayrılma eğiliminden giderek uzaklaşır.
 • Şirketinizin güçlü ve gelişime açık yanlarını açıkça görürsünüz. 
 • Üstelik görmekle kalmaz, iyileştirme alanlarınızı ve buralarda ne tür aksiyonlar alabileceğinizi de tespit etme fırsatı sunar.
 • Çalışanlarınızın motivasyonunu ve verimliliğini arttırabilecek yeni yollar, yöntemler keşfetmenizi sağlar.
 • Çalışan ile şirket arasında, ölçümlenen konulardaki ilişkilerin ve bağların ne şekilde işlediğini ya da işlemediğini görme imkanınız olur.
 • Şirket olarak çalışanlarınıza yaptığınız yatırımların etkisini ve geri dönüşlerini bu sayede alabilirsiniz.
 • Mutlu Çalışan Deneyimi yaratabilme noktasında şirketlere kaynaklık eder.
calisan5

Nasıl Ölçüyoruz?

 • Birçok farklı kategoride,

 • Zengin soru setimiz üzerinde sizinle birebir çalışarak;

 • Ölçümlemek istediğiniz odak ve başlıkları belirleyip, üzerinden tek tek geçerek;

 • İhtiyacınıza ve ölçümlemek istediğiniz KPI’lara en uygun sorular ile oluşturduğumuz soru seti ile;

 • Yeni Nesil Anket uygulaması yapıyoruz ve ayrı ayrı skorlar çıkartıyoruz.

Çalışan Memnuniyeti + Çalışan Bağlılığı = Çalışan Mutluğu

Anket Uygulamamızın Özellikleri

cba9
 • Web ve Mobil Uyumlu
 • Güvenilir ve uluslararası standartlarda Dijital Anket Uygulama Yöntemleri
 • Email ve SMS üzerinden esnek ve hızlı uygulama imkanı
 • Gereken durumlarda kağıt anket ile destekleme
 • 7 gün/ 24 saat kesintisiz teknik destek
 • Kişiye Özel katılım linki ve davet gönderimi
 • Kişiye Özel Hatırlatma gönderimleri
 • Çoklu Dil Desteği
 • Dashboard üzerinden Katılım ve Tamamlanma durumunun anlık takibi
 • Anketi Kaydetme ve Kaldığı Yerden Devam Edebilme Özelliği
 • Sınırsız Kişiye Anket Yapabilme İmkanı
 • İhtiyaca uygun ve kuruma göre tasarlanmış soru ve önermeler
 • Açık Uçlu sorular
 • 27 farklı kategoride ölçümleme ve skor alabilme imkanı
 • Genel Memnuniyet ve Sürdürülebilir Bağlılık Skorları
 • %100 Doğru ve Güvenilir Verilerle Hızlı ve Detaylı Raporlama
 • Verilerin Demografik Kırılımlar bazında analizi
 • Gizlililik ve Veri güvenliği kapsamında, Anonim Sonuç Paylaşımı
 • Bağlılık Analizleri ve Ayrılma Eğilimi Analizleri
 • Danışman Görüş ve Yorumları
 • İyileştirme Alanlarının Belirlenmesi
 • Aksiyon Önerilerinin Paylaşımı

Anket Uygulamasından Sonra Neler Yapıyoruz?

Anket uygulamasından sonra; öncelikle şirketinizin geneli için demografik kırılımlarla desteklenen detay bir rapor hazırlıyoruz. Bu genel resmi görmemizi ve anketin ilk bakışta bize ne söylediğini anlamamızı sağlıyor. Şirketin genel durumunu gördükten sonra, aynı şekilde tüm departmanlarınız (iş aileleri, fonksiyonlar bazında) için demografik detaylı sonuç raporları hazırlayarak, sizlerle paylaşıyoruz.

Raporlama çalışması ile amacımız; sonuçları ortaya koymaktan öte, aslında tüm skorların ve elde edilen verilerin çeşitli açılardan değerlendirilmesi sağlayarak; güçlü ve gelişime açık alanların tespitini sağlamaktır. 

Detay raporlama çalışması ardından; önce IK ekipleri ile, sonrasında ise üst yönetim ekipleri hem tüm sonuçları değerlendirdiğimiz, hem de danışman gözüyle tespitlerimizi/ yorumlarımızı sunduğumuz, iyileştirme alanlarına düşündüğümüz aksiyon önerilerini paylaştığımız “Değerlendirme Toplantıları” planlıyoruz.

İyileştirme alanlarının tespiti ve aksiyon önerilerinin paylaşılması aşaması bizim en önem verdiğimiz ve müşterilerimizle mutlaka çalışmak istediğimiz aşamalardan biri. Çünkü eğer gördüğümüz sonuçlara ya da olumsuz tespit edilen noktalara uygun aksiyon önerilerini yaratmazsak ve hayata geçiremezsek, Çalışan Bağlılığı ölçümlemenin çok anlamı kalmadığını düşünüyoruz. 

Bu konudaki uzmanlığımız ve deneyimimizle şirketiniz ve çalışanlarınız için en iyisini bulmaya ve hayata geçirmeye hazırız.

calisan6

Hemen Çalışmaya Başlayabiliriz